Tehnologija, ki pomaga ujeti pravi avtobus

Fotografija: arhiv ekipe Blindbus

Za slepe in slabovidne so vsakodnevna opravila pogosto zelo otežena in predstavljajo velik izziv, zato potrebujejo določene pripomočke, ki pomagajo k večji samostojnosti in neodvisnosti. Eden takih pripomočkov je bela palica, ki simbolizira osebno neodvisnost slepe ali slabovidne osebe in je opozorilo drugim, da njen uporabnik ne vidi in ima zato posebne potrebe in pravice. Poleg bele palice pa je slepim in slabovidnim v veliko pomoč tudi tehnologija. Še posebej pametni mobilni telefoni, ki jih vsi uporabljamo vsakodnevno za različna opravila.

BlindBus je mobilna aplikacija, ki omogoča spremljanje prihodov avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa v živo ter spremljanje potovanja posameznega avtobusa, na katerega vstopimo. Ko uporabnik aplikacijo prenese in jo začne uporabljati, nujno ne zazna, da je prvotno namenjena uporabi slepim in slabovidnim. Ob vklopu načina voice over aplikacija slepim in slabovidnim ponudi še dodatne možnosti, posebej prilagojene njihovi uporabi.

A uporabljamo jo lahko vsi. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku. Uporabniku so za posamezno postajo na voljo podatki o napovedih ter prihodih avtobusov po vrsti, kar je za slepe posebej koristna informacija, saj na ta način vedo, kateri avtobus, ki je ustavil pred njimi, je pravi. Aplikacija pove tudi, ali ima avtobus vstopno ploščad, ki jo za svoje potovanje potrebujejo invalidi ter mamice z otroškimi vozički. Poleg tega lahko uporabnik vstopi na avtobus v aplikaciji ter na ta način sledi svojemu potovanju. Pri tem lahko spremlja že obiskane postaje, obvoze, naslednjo postajo ter vse postaje, ki sledijo.

Mobilna aplikacija BlindBus je razvita popolnoma prostovoljno, brez investicij, uporabnikom pa je na voljo brezplačno. Zahvala za njen razvoj gre srčni ekipi treh, ki jih povezuje ljubezen do računalništva ter pomoči sočloveku. Sprva sva aplikacijo začela razvijati z Edvardom Vodovnikom, ki je eden redkih slepih računalniških mojstrov. Znanje računalništva ter potrebe slepih oseb, ki jih Edvard kot slepa oseba zelo dobro pozna, sva prepletla ter na ta način ustvarila prve delujoče prototipe. Kasneje se nama je pridružil še voznik avtobusa LPP Mirsad Zejnić, ki je s svojim poznavanjem avtobusnih linij ter navdušenjem za računalništvo zelo pripomogel k večji natančnosti aplikacije. Med razvojem so aplikacijo testirali tudi slepi in slabovidni ter s tem pomagali graditi boljšo uporabniško izkušnjo ter zanesljivost delovanja.

Predsednik društva KPŠRD “Karel Jeraj” Miha Jakopin je ob predstavitvi mobilne aplikacije BlindBus dejal, da je to zanje ”velika pridobitev, saj bomo z mobilno aplikacijo še bolj samostojni”. Vesel je, da bo aplikacija dostopna vsem in uporabna za vse, ki uporabljajo mestni potniški promet, nenazadnje tudi gibalno oviranim, ki jim bo pokazala, ali ima prihajajoči avtobus rampo ali ne.

“Javnosti želimo povedati, da smo s svojim delom, voljo in znanjem tudi slepi in slabovidni lahko koristni družbi. Rad bi se zahvalil tudi zunanjim sodelavcem, ki so opravili veliko dela pri tem projektu, a take ljudi, ki so pripravljeni delati prostovoljno, je treba najprej srečati in spoznati,” je povedal Miha Jakopin.

Trenutno je aplikacija na voljo za naprave iOS, v tem letu pa bo na voljo tudi za naprave Android. Več o aplikaciji BlindBus je dostopno na spletni strani, kjer je tudi videoposnetek primera uporabe, lahko pa se tudi podpre nadaljnji razvoj aplikacije.

* Matej Pečnik je magister računalništva in informatike.

*Objava je nastala v sodelovanju z društvom za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice. Zapis je uredniško urejen; v prvotni obliki je bil objavljen v aprilski številki časopisa o brezdomstvu in sorodnih socialnih vprašanjih Kralji ulice.


Misel, ki jo želiš podeliti? Veseli je bomo.
E-mail naslov nam bo omogočil, da odgovorimo.