Stremeti k lepoti

Sodobna umetnost je ujetnica tipično znanstvenega načina mišljenja, ki teži k nenehnemu napredku, ki časovno poslednje in zadnje razume kot najboljše, najvišje, še nikoli preseženo. Zato so zanikanje, kritika, celo agresivni obračun z vsem preteklim danes pogosto osrednje poslanstvo umetniškega ustvarjanja. Tako postane bistvena umetnikova metoda in ne več umetnina, ki drugega človeka navdihuje, bogati, usmerja k višjim, bolj izbranim ciljem. Tak koncept sovpada s kapitalistično logiko – ustvariti idealnega potrošnika, večno nezadovoljnega, hrepenečega po nečem novem, drugačnem, boljšem, in ne več doseči človeški ideal, ki ga bo harmonija kot enakost med lepim in dobrim napolnjevala in osrečevala.


Ignacija Fridl Jarc
državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo
11. 11. 2020 Družina