Malcolm X: Sionistična logika

Fotografija: Paul Becker, wikimedia

Borec za enakopravnost Malcolm X je septembra 1964, pol leta preden je bil umorjen, obiskal Gazo. Med drugim je bil v begunskem taborišču v Khan Junisu, kjer mu je palestinski pesnik Harun Hashem Rashid opisal, kako je leta 1956 komaj pobegnil in preživel pokol izraelske vojske, ki je vdrla tudi v palestinsko begunsko taborišče. Sledi njegov zapis, ki ga je končal in objavil, ko se je iz Gaze vrnil v Kairo.

Sionistične vojske, ki sedaj okupirajo Palestino, zatrjujejo, da so njihovi starodavni judovski preroki napovedali, da jim bo v “zadnjih dneh tega sveta” njihov bog pripeljal “mesijo”, ki jih bo vodil do obljubljene dežele in na tej na novo pridobljeni zemlji bodo vzpostavili svojo “nebeško” vladavino in ta “nebeška” vladavina jim bo omogočila, da bodo “vladali nad drugimi narodi z železno palico”.

Če izraelski sionisti verjamejo, da je njihova trenutna okupacija arabske Palestine izpolnitev napovedi njihovih judovskih prerokov, potem predano verjamejo tudi, da mora Izrael izpolniti svojo “nebeško” nalogo in vladati nad drugimi narodi z železno palico, kar pomeni zgolj drugačno obliko nadvlade z železno roko, ki je celo bolj trd(n)a od preteklih vladavin evropskih kolonialnih sil. 

Ti izraelski sionisti predano verujejo, da jih je njihov judovski bog izbral, da nadomestijo zastarel evropski kolonializem z novo obliko kolonializma, ki bo tako dobro zakrit, da jim bo omogočil zavesti afriška ljudstva, da se bodo voljno podredila njihovi “nebeški” oblasti in vodenju, ne da bi se zavedala, da so še vedno kolonizirana. 

Kamuflaža

Izraelski sionisti so prepričani, da so uspešno zakrili in zamaskirali svojo novo obliko kolonializma. Njihov kolonializem se zdi bolj “humanitaren”, bolj “radodaren”; sistem vladanja na način, da njihove potencialne žrtve sprejmejo njihove prijazne ponudbe gospodrske “pomoči” in drugih vabljivih daril, s katerimi pomahajo pred nosovi njihovih na novo neodvisnih afriških držav, ki se gospodarsko spopadajo z velikimi težavami. Tekom 19. stoletja, ko so bili ljudje tu v Afriki večinoma nepismeni, so evropski imperialisti vladali nad njimi z “nasiljem in ustrahovanjem”, a v sedanji dobi razsvetljenstva afriških ljudstev se ta zbujajo in ni jih več mogoče nadvladati z zastarelimi metodami 19. stoletja. 

Imperialisti so si zato morali izmisliti nove metode. Ker si ljudi ne morejo več podrediti z nasiljem ali ustrahovanjem, morajo oblikovati nove načine, da bodo afriška ljudstva usmerili v voljno podreditev. 

Moderno, neo-imperialistično orožje 20. stoletja je “dolarizem”. Sionisti so z odliko osvojili znanost dolarizma: spretnost, da prideš kot prijatelj in dobrohotnež, ki prinaša darila in vsovrstno gospodarsko pomoč ter možnosti tehnološke podpore. Tako sta moč in vpliv sionističnega Izraela v mnogih na novo “neodvisnih” afriških državah hitro postala še bolj nezlomljiva, kot sta bila moč in vpliv evropskih kolonialistov 18. stoletja … in ta nova oblika sionističnega kolonializma se razlikuje zgolj v obliki in metodah, nikakor pa ne v namenu in cilju. 

Ob koncu 19. stoletja, ko so evropski kolonialisti modro predvideli, da se prebujajoča se afriška ljudstva ne bodo več podredila njihovim starim metodam vladanja skozi nasilje in ustrahovanje, so ti spletkarski imperialisti morali oblikovati “novo orožje” in najti “novo podlago” tega orožja. 

Dolarizem

Prvenstveno orožje imperializma 20. stoletja je sionistični dolarizem in ena glavnih podlag tega orožja je sionistični Izrael. Evropski imperialisti, vedno polni spletk, so modro postavili Izrael tja, kjer lahko geografsko razdeli arabski svet, se vmešava in vnaša seme razdora med afriške voditelje ter loči ljudi v Afriki od ljudi v Aziji. 

To, da sionistični Izrael okupira arabsko Palestino, je prisililo arabski svet, da potroši milijarde dragocenih dolarjev za oboroževanje, s tem pa je postalo nemogoče, da bi se te na novo neodvisne arabske države osredotočile na krepitev lastnih gospodarstev in izboljšanje življenjskih pogojev lastnega prebivalstva.

Ta vztrajajoči nizki življenjski standard v arabskem svetu so spretno uporabili sionistični propagandisti, da se Afričanom zdi, da arabski voditelji niso ne intelektulno ne strokovno-tehnično sposobni dvigniti življenjski standard ljudi … in s tem se prebivalstvo Afrike posredno preusmerja stran od Arabcev proti Izraelcem, da so ti njihovi učitelji in jim pomagajo s tehnološkimi rešitvami. 

“Poškodujejo perut ptice in jo nato okrivijo, da ne leti tako hitro kot oni.”

Imperialisti vedno poskrbijo, da izpadejo dobro, a to zgolj zato, ker tekmujejo z gospodarsko oviranimi na novo neodvisnimi državami, katerih gospodarstva v resnici ovira načrt sionističnega kapitalizma. Resnične konkurence ne bi zdržali in zato jih je groza poziva Gamala Abdula Nasserja k afriško-arabski socialistični povezanosti. 

Mesija? 

Če “versko” zatrjevanje sionistov drži in naj bi jih do obljubljene dežele vodil njihov mesija ter je sedanja izraelska okupacija arabske Palestine izpolnitev te prerokbe: kje je njihov mesija, za katerega so njihovi preroki dejali, da bo nagrajen, ker jih je vodil? Mediator Združenih narodov Ralph Bunche je bil tisti, ki je “izpogajal”, da imajo sionisti posest nad okupirano Palestino! Je Ralph Bunche sionistični mesija? Če Ralph Bunche ni njihov mesija in ta še ni prišel, kaj potem počno v Palestini pred svojim mesijo? 

Ali so sionisti imeli pravno in moralno pravico, da vdrejo in okupirajo arabsko Palestino, da preženejo z domov tamkajšnje arabsko prebivalstvo in se polastijo arabskih zemlje, domov in premoženja za lastno rabo zgolj na podlagi “verskega” zatrjevanja, da so njihovi predniki živeli tam pred tisočimi let? A pred tisoč leti so tudi Mavri živeli v Španiji. Ali daje to današnjim Mavrom pravno in moralno pravico, da vdrejo in okupirajo iberski polotok, preženejo od tam špansko prebivalstvo in nato tam ustanovijo svojo novo mavrsko državo – kjer je bila nekoč Španija, tako kot so evropski sionisti naredili našim arabskim bratom in sestram v Palestini? 

Na kratko, sionistični argument, ki utemeljuje izraelsko trenutno okupacijo arabske Palestine, nima nobene inteligentne ali pravne podlage v zgodovini … niti v njihovi lastni religiji. Kje je njihov mesija?

* Besedilo je bilo originalno, v angleščini objavljeno 17. septembra 1964 v časopisu Egyptian Gazette.


Misel, ki jo želiš podeliti? Veseli je bomo.
E-mail naslov nam bo omogočil, da odgovorimo.