Evropska rešitev palestinskega vprašanja

Ilustracija: Samira Kentrić


Pred samimi sabo ne moremo zbežati. V Evropi smo s pogromi, antisemitiskimi zločini in hudodelstvi druge svetovne vojne Palestinskam in Palestincem odvzeli domovino. Zemlja nikoli ni bila brez ljudi. In ljudje so imeli zemljo, a jih je sovraštvo sosedov z nje pregnalo ali na njej ugonobilo, da bi si jo lahko prilastili. 

Danes država Izrael, ustanovljena leta 1948, z domov, zgolj v Gazi, preganja 2,3 milijona žensk, mož in otrok. Moč izraelske vojske pomeni, da bo vojaško zoperstavljanje povzročilo le še več trpljenja in izgubljenih nedolžnih življenj. Amerika je napovedala popolno podporo izraelskemu “podaljševanju” vojne na Gazo.

A Evropa ima izbiro. Vsaka evropska država lahko kot prvi korak pošlje na obalo Gaze ladje s humanitarno pomočjo, zahteva dostop do obale in reši tiste ljudi, ki se želijo umakniti pred uničujočim aparatom izraelske vojske, s tem da jim ponudi varno zatočišče v Evropi. 

Leta 2015 in 2016 smo v Evropi sprejeli približno milijon ljudi na begu, v zadnjih dveh letih smo sprejeli dobrih šest milijonov ukrajinskih begunk in beguncev – dva milijona Palestink in Palestincev, če bi se ti želeli umakniti iz Gaze, bomo zmogli. 

Nato mora takoj slediti drugi korak, drugače bo Evropa zgolj soudeležena v mednarodnem hudodelstvu izraelskega etničnega čiščenja palestinskega prebivalstva, kar mirno spremlja – navkljub opozorilom Združenih narodov in organizacij za človekove pravice – zadnja desetletja. Ko ljudje iz Gaze pridejo na varno, morajo Evropa in vse članice EU resno in dosledno nadaljevati s politiko prostovoljnega vračanja begunk in beguncev na njihove domove, česar predpogoj je, da postane njihova domovina varna za vse. In Evropa ima z vsakim dnem bogatejše izkušnje, kako uporabiti ekonomske in gospodarske vzvode za dosego svojih interesov na področju migracij in varnostnih politik. To dokazujejo sporazumi in odnosi z Marokom, s Turčijo in Tunizijo, z Nigrom in Etiopijo…, nenazadnje tudi sankcije Rusije. Enak pristop za zagotavljanje spoštovanja določil mednarodnega prava, kar je v interesu vseh, morajo evropske države uporabiti v odnosih z Izraelom. Pravica begunk in beguncev do vrnitve je ena temeljnih pravic in biti mora spoštovana. Drugače sporočamo, da se etnična čiščenja in genocidi vojnim zločincem splačajo. 

Palestinski begunci in begunke, kjerkoli na svetu so, si že 75 let želijo predvsem vrniti se nazaj domov. O njihovi pravici do vrnitve obstajajo mednarodnopravne znanstvene knjige in strokovne analize. Vsem palestinskim beguncem in begunkam ter njihovim potomcem in potomkam je potrebno zagotoviti možnost varne vrnitve na domove, s katerih so bili prisiljeni zbežati sami ali njihovi predniki in prednice. In dokler se vsem palestinskim beguncem in begunkam ne omogoči, da se lahko varno vrnejo v svojo domovino in na svoje domove – ali se jim zagotovi pravično odškodnino in nadomestne možnosti bivanja, če so bila domovanja, kjer so nekoč bivali njihovi stari starši, uničena in porušena –, ni gospodarskih sodelovanj z Evropo, študentskih izmenjav niti skupnih raziskav, v vojaške ali miroljubne namene, pod okriljem evropskih skladov in politik. Pogoj za nadaljevanje sodelovanj je preprost: Izrael mora izkazati, da je uresničil in da spoštuje zahteve mednarodnega prava, izpolnjuje svoje obveznosti in zagotavlja pravice vseh. To je v resnici že del evropskega prava – evropske države se morajo zgolj odločiti, da bodo ta določila vzele resno in jih nediskriminatorno uveljavljale. Izraelska vlada je med najtesnejšimi partnericami evropskih vlad in izraelska vojska nadzoruje ozemlje od (Sredozemskega) morja do reke (Jordan). Izrael je odgovoren, da se na tem ozemlju mednarodno pravo spoštuje in se vse ljudi obravnava enakopravno ter spoštuje njihove pravice. 

Slovenska zunanja ministrica je Izraelu zagotovila neomajno podporo – to mora zdaj dostaviti. Izraelski uničevalni pohod čez Gazo slovenska vojska ne more ustaviti – lahko pa pošlje ladje, da bo cena v civilnih žrtvah izraelskih vojnih hudodelstev čim nižja. Odgovornost se bo v okvirih mednarodnega prava ugotavljala in terjala po končani vojni. Slovenija, kot nova nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov, lahko vodi evropsko celino po najkrajši poti do cilja – da se zagotoviti uresničevanje in spoštovanje mednarodnega prava in človekovih pravic. Začeti je treba na začetku – palestinskim begunkam in beguncem je po tri četrt stoletja potrebno zagotoviti njihovo mednarodnopravno neomajno pravico do vrnitve.


Misel, ki jo želiš podeliti? Veseli je bomo.
E-mail naslov nam bo omogočil, da odgovorimo.