Vsakodnevno nasilje izraelske ideologije judovske nadvlade

Fotografija: wikimedia, ISM Palestine; izraelska nezakonita naseljenca in izraelska vojaka na okupiranem Zahodnem bregu

Konferenca nezakonitih izraelskih naseljencev konec januarja o tem, kako bodo nezakonite izraelske naselbine ponovno postavili širom Gaze, ni bila spontani dogodek. Meddržavno sodišče je le nekaj dni prej ugotovilo, da obstaja resna nevarnost, da se bo zaradi izraelskih napadov v Gazi izvršil genocid. 

“Voditelji gibanja nezakonitih izraelskih naseljencev, tudi trenutni vladni ministri, že leta govorijo, da bo Homesh prvi in da bo nato sledila ponovna vzpostavitev tudi ostalih nezakonitih naselbin, ki jih je leta 2005 Izrael umaknil z okupiranih palestinskih ozemelj v Gazi in na severnem Zahodnem bregu. Vse od tedaj je eden njihovih glavnih ciljev vrnitev. Sodni primer glede naselbine Homesh kaže, da se njihov načrt uresničuje. Vojna na Gazo pa je zdaj še dodatna vpodbuda,” je v pogovoru pretekli teden pojasnila Yahav Erez. Dela pri organizaciji za človekove pravice Yesh Din, ki deluje od leta 2005 in je osredotočena na dokumentiranje nasilja nezakonitih izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu, ki ga poskuša pripeljati pred roko pravice. Njihove analize kažejo, da izraelski pravosodni sistem nasilja izraelskih nezakonitih naseljencev ne preganja.

Nezakonita izraelska naselbina Homesh je nastala na zemlji vaščank in vaščanov palestinske vasi Burqa, ki jo je izraelska vojska začela pleniti leta 1978. Leta 2005 je bila naselbina umaknjena, a nezakoniti izraelski naseljenci so tam ohranili postojanko, ki se ji je nato – za zaščito – pridružilo še vojaško gnezdo. Avgusta lani je Vrhovno sodišče Izraela razveljavilo določila zakona iz leta 2005 in določilo, da se izraelski državljani ter državljanke lahko vrnejo tja in ponovno naselijo ozemlje naselbine Homesh, od koder je izraelska vlada leta 2005 nezakonite naseljence in naseljenke odstranila. 

“Homesh je za gibanje nezakonitih izraelskih naseljencev simbol. Hkrati je tipičen primer izraelskih uradnih politik in neomejene podpore države naseljenski podjetniški pobudi,” je dejala Yahav Erez. Yesh Din nadaljuje s pritožbami in pravnim bojem, a hkrati je organizacija jasna v svoji oceni, da tudi izraelsko sodstvo podpira naseljensko podjetniško pobudo kot del ideologije judovske nadvlade in politik prisvajanja palestinske zemlje.  

“Kaj lahko pomaga? Mednarodna skupnost mora ukrepati in poseči v sedanje stanje. Drugače se bo situacija samo zaostrovala in slabšala – kar se dnevno,” je izraelska Judinja poudarila, da je bilo tudi po njihovih podatkih leto 2023 najbolj nasilno do sedaj, saj so primeri napadov izraelskih nezakonitih naseljencev na Palestinke in Palestince ter njihove nasade in polja nekajkrat poskočili v primerjavi s prejšnjimi leti. Še posebej po začetku izraelske vojne na Gazo, ki je odziv na napad in vdor v Izrael Hamasa 7. oktobra iz oblegane in okupirane Gaze. 

A že februarja lani je prišlo do naseljenskega pogroma nad prebivalci in prebivalkami vasi Huwara. Nezakoniti izraelski naseljenci imajo vse več orožja in praviloma jih v napadih spremlja ter podpira izraelska vojska. Yahav Erez je spomnila, da se je trenutna izraelska vlada že v koalicijskem sporazumu zavezala k uresničitvi nezakonite aneksacije vse več predelov Zahodnega brega Izraelu. “Pristojnosti prehajajo z izraelske vojske na civilno oblast države Izrael. Zato je finančni minister Bezalel Smotrich sedaj pristojen za financiranje naselbin ter krepitev vojaških in obrambnih pristojnosti nezakonitih naseljencev. Dejansko se vzpostavlja državno-oborožene milice nezakonitih naseljencev.”

Prenos pristojnosti je del aneksacije in potrditve, da je okupacija Izraela postala trajna – s tem pa je v jasnem nasprotju z določili mednarodnega prava. Utrjuje se tudi režim apartheida, je dodala Yahav Erez. Če je vojska vsaj na papirju z mednarodnim pravom zavezana, da skrbi tudi za varnost in interese prebivalstva pod vojaško okupacijo, skrbi vlada okupacijske sile zgolj za prebivalstvo “države” in ne za prebivalstvo, ki ga okupira.   

“Julija lani smo zato oddali poročilo na Meddržavno sodišče, ki bo s svetovalnim mnenjem odločilo o nezakonitosti izraelske okupacije. Pri Yesh Din trdimo, da je okupacija trajna in zato nezakonita, kar dokazujeta de facto aneksacija in režim apartheida. Ključno vlogo pri obojem igra naseljenska podjetniška pobuda, ki temelji na širitvi nezakonitih izraelskih naselbin, ki jih izraelska država za nazaj tudi “legalizira”. Tega ne skriva. In to je temelj apartheida. V tem korenini ves problem.”

Yesh Din označuje nasilje izraelskih nezakonitih naseljencev za ideološko. “Gre za ideologijo judovske nadvlade in izključne oblasti Judov v judovski državi. Zahodni breg nadzoruje naseljenska podjetniška pobuda ne glede na to, da na papirju obstajajo palestinska uprava, območja A, B in C … Izrael nadzira milijone Palestink in Palestincev na njihovem vsakem koraku. Izraelska vojska ne izpolnjuje svojih dolžnosti, da bi zagotavljala njihovo varnost, ampak počne ravno obratno. Vse to je utemeljeno na ideologiji, da ima lahko judovska država nadzor nad življenji Palestink in Palestincev. Da ima lahko eno ljudstvo nadvlado nad drugim. Cilj je nadzor nad vse večjim ozemljem in krčenje življenj palestinskega prebivalstva. Nasilje nezakonitih izraelskih naslejencev in izraelsko nezakonito prilaščanje palestinske zemlje sta neposredno povezana,” je pojasnila Yahav Erez. 

V sankcijah Amerike zoper štiri nezakonite naseljence vidi pomemben prelom z do sedaj neomejeno ameriško podporo vsem politikam Izraela. “Niso dovolj. A mislim, da niti ni njihov namen, da bi same po sebi zadostovale. Amerika lahko naredi več in podobne ukrepe lahko sprejmejo tudi druge države,” je dejala Yahav Erez. V Yesh Din s sodelavci dnevno živijo sistem apartheida in hierarhije pravic, ki obstajajo za ene, ne pa za druge. A njihovo delo je dokaz o sodelovanju in zavezništvu za človekove pravice in spoštovanje mednarodnega prava. “Rešitev, ki bo spoštovala človekove pravice vseh, je mogoča le, če se zagotovi, da se mednarodno pravo in človekove pravice spoštuje. Vojaške okupacije ne bomo mogli rešiti z vojaškimi metodami. Rešitev bo morala biti politična in prvi pogoj je, da Izrael začne spoštovati pravice Palestink in Palestincev,” je prepričana. 

“EU in nekatere evropske države slepo podpirajo Izrael v vseh njegovih politikah, a razumeti morajo, da Izrael neprestano in vseskozi krši mednarodno pravo. To počne že desetletja. Nezakonita naseljenska podjetniška pobuda je le eden od številnih primerov. Mednarodna skupnost in države sveta se morajo s tem končno soočiti. Skrajni čas je,” je poudarila Yahav Erez. “Če je Gaza svetu odprla oči za izraelska hudodelstva, je nujno soočenje tudi z ostalimi izraelskimi hudodelstvi nad palestinskim prebivalstvom – zločini na Zahodnem bregu so zelo očitni. Izraelsko okupacijo je treba ustaviti in jo končati. Kot judovska Izraelka lahko ob tem le poudarim, da se je treba zoperstaviti temu, da Izrael vsako kritiko svojih okupacijskih politik označi za antisemitizem. To je absurdno.” 

Mednarodno pravo je jasno. Človekove pravice so univerzalne in jih imajo vsi ljudje sveta – naloga mednarodne politike je, da zagotovi njihovo spoštovanje.


Misel, ki jo želiš podeliti? Veseli je bomo.
E-mail naslov nam bo omogočil, da odgovorimo.