Sodobna umetnost je ujetnica tipično znanstvenega načina mišljenja, ki teži k nenehnemu napredku, ki časovno poslednje in zadnje […]